Konsultcheck – Ungefär som ROT/RUT för marknadsföring

Konsultcheck – Ungefär som ROT/RUT för marknadsföring

Nu kan även vi som jobbar med marknadsföring erbjuda något som liknar RUT & ROT…
konsultcheck

Få tillbaka 50% av utgifterna för våra tjänster.

Konsultcheck är ett statligt stöd som Länsstyrelsen i Blekinge erbjuder företagare. Bidraget har ett tak på 100.000 kr och kan lämnas till företag i hela Blekinge län.

Ligger ert företag i Blekinge och ni vill satsa mer på Marknadsföring? Då är förmodligen konsultcheck något för er! Vi kan hjälpa er att ordna med ansökan hos Länsstyrelsen. Kontakta Webou så undersöker vi nämare om ni kvalificerar er för bidraget.

Konsultcheck för marknadsföring & webb
Konsultcheck – Få tillbaka halva utgiften för våra tjänster

Så säger Länsstyrelsen:

”Konsultcheck avser stöd till företag för att anlita en konsult för ett väl avgränsat projekt. Konsulten ska vara extern och oberoende med F-skattesedel och ha kompetens som saknas hos det ansökande företaget. Konsultinsatsen ska vara utvecklande för företaget. Aktuell konsult ska anges i ansökan tillsammans med en beskrivning av uppdraget och tidsåtgång. Bidraget kan utgå med 50% av godkända investeringskostnader dock högst 100 000 kr. Bidraget kan lämnas till företag i hela länet.”

Exempel på godkända konsultuppdrag:

  • marknadsföring
  • affärsutveckling
  • produktutveckling
  • organisationsutveckling
  • design
  • certifiering
  • patenthjälp

Lär mer om hur konsultcheck fungerar på Länsstyrelsens hemsida »